• Preporuke za ishranu i fizičku vježbu hirurških/kirurških pacijenata – B/H/S Language