Preporuke za ishranu i fizičku vježbu hirurških/kirurških pacijenata

Knjigu možete preuzeti na ovom linku.

Izdavač
Udruženje endoskopskih hirurga Bosne i Hercegovine

Autori
Samir Delibegović
Igor Gavrić
Bakir Helić
Amila Husić
Nenad Lalović
Marko Kantar
Kenan Karavdić
Alen Pilav
Adnan Šatrović
Nikica Šutalo

Recenzenti
Prof. dr. sc. Aleksandar Karamarković, Srbija
Prof. dr. sc. Marko Zelić, Hrvatska

Štampa
Dobra knjiga, Sarajevo

Lektor
Bernes Aljukić

Prijelom i grafičko uređenje
Vanesa Kovač

ISBN 978-9926-8491-5
CIP zapis dostupan u COBISS sistemu Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH pod ID brojem 53616390

Knjigu možete preuzeti na ovom linku.