12. aprila u Travniku se održava workshop “Laparoskopske kolorektalne operacije. Kako ja to radim!”

Program workshopa:

Petak, 12. april 2024.
09:30 – 09:45 Ceremonija otvaranja
Prof.dr.sc. Samir Delibegović, AESBH
Dr. Adnan Šatrović,
Direktor Bolnice Travnik

09:45 – 10:00 Laparoskoskopske kolorektalne
operacije Kako to ja radim?!
(Marko Zelić)

10:00 – 10:15 Promocija priručnika “Preporuke
za ishranu i fizičku vježbu
hirurških/kirurških pacijenata”

10:30 – 14:00 Praktični rad u hirurškoj sali
Vježbe na CMR robotu “Versius”

Preuzmite PDF