Program I Kongresa AESBH možete preuzeti ovdje:

PROGRAM KONGRESA (09.06.2019)