Program I Kongresa AESBH možete preuzeti ovdje:

PROGRAM KONGRESA (08.07.2019)