Prvi Kongres Endoskopskih Hirurga BH, održati će se od 6-8 septembra 2019 godine, u Sarajevu, Hotel Holiday.

Na kongresu ćemo napraviti presjek stanja endoskopske hirurgije u našoj državi, te utvrditi pravce i načine na koji je možemo unaprijediti.

Uz potporu naših prijatelja iz Evropskog Udruženja Endoskopskih Hirurga (EAES) te iz Azije i Sjeverne Amerike, nadamo se da će naš prvi kongres biti dodatni poticaj u razvoju endoskopske hirurgije u Bosni i Hercegovini.

Više informacija o Prvom Kongresu AESBH moći ćete naći uskoro na ovoj web stranici.