Pozivamo zainteresovane kolege da online pošalju apstrakte radova za prezentaciju na I Kongresu endoskopskih hirurga/kirurga Bosne i Hercegovine.

Službeni jezici Kongresa su engleski i bosanski/srpski/hrvatski jezik.

Strukturirani apstrakt treba biti napisan na engleskom jeziku: Background, Materials and methods, Results and Conclusion, i sadržavati do 300 riječi.

Ukoliko želite poslati apstrakt, ispunite sljedeći formular: