Registracija za kongres, za članove udruženja je do 01.08.2022. besplatna, nakon toga će se primjenjivati sljedeća kategorizacija:

KategorijaDo 15.06.2022.Od 16.06.2022.Od 1. 08.2022.
Specijalist150 KM200 KM300 KM
Specijalizant100 KM150 KM200 KM

Uplata: UniCredit banka, broj računa: 3384402215395365.

Uz plaćenu kotizaciju dobivate: certifikat za prisustvo kongresu, akreditaciju i kongresnu torbu.