Za registraciju za Kongres AESBH molimo da popunite i pošaljete sljedeći formular

Institucija

SpecijalistaSpecijalizantPozvani predavačStudent

Nakon registracije potrebno je da na račun Udruženja uplatite iznos kotizacije prema kategoriji kojoj pripadate i periodu u kojem ste izvršili registraciju.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili problema prilikom registracije molimo da nas kontaktirate.