Kotizacija

KategorijaDo 15.04.2019.Do 15.07.2019.Od 16.7.2019.
Aktivni učesnik
Specijalizant
Pozvani predavač
100KM
50KM
150KM
70KM
250KM
100KM

Uplata: UniCredit banka, broj računa: 3384402215395365.

Molimo da se registrujete za učešće na Kongresu preko ove stranice.

Puna kotizacija uključuje:
Učešće na kompletnom stručnom programu Kongresa, predavanja, prezentacije, pristup izlagačkom prostoru i kongresni materijal (Program kongresa, kongresna torba).

Prijava učešća je obavezna za sve kategorije.
Prijava i plaćanje kotizacije moraju biti izvršeni u odgovarajućem roku.

Napomena: pozvani predavači ne plaćaju kotizaciju za kongres, ali se trebaju registrovati za kongres putem formulara za registraciju na našoj stranici.