• Preporuke za ishranu i fizičku vježbu hirurških/kirurških pacijenata