Edukacija je jedan od ciljeva našeg udruženja:

  • Unaprijeđenje i dalji razvoj endoskopske hirurgije u Bosni i Hecegovini
  • Trajno stručno i znanstveno usavršavanje zdravstvenih djelatnika koji se bave endoskopskom hirurgijom kroz edukacijske programe, stručne i znanstvene sastanke, kongrese, seminare, predavanja i tečajeve, pisanje knjiga, priručnika i brošura, odnosno svih oblika trajnoga medicinskog usavršavanja.
  • Saradnja s ostalim nacionalnim, regionalnim i međunarodnim stručnim i znanstvenim društvima posvećenim endoskopskoj hirurgiji.
  • izdavanje publikacija u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom.