Možete nas kontaktirati na email adresu: [email protected]

Putem pošte možete nas kontaktirati na adresu:

Udruženje endoskopskih hirurga u Bosni i Hercegovini, predsjednik Prof.dr med.sci. Samir Delibegović

Klinika za hirurgiju

JZU UKC Tuzla

Trnovac bb, 75000 Tuzla

Žiro račun Udruženja:

Udruženje endoskopskih hirurga u Bosni i Hercegovini,

UniCredit Bank, broj računa: 3384402215395365

Za uplate članarine, molim da kao svrhu uplate navedete “Uplata članarine za (ime i prezime člana)”.