30. oktobra 2023. godine u Bijeljini, u organizaciji JZU Bolnica “Sveti Vračevi” i AESBH se održava Workshop “Laparoskopske kolorektalne operacije. Kako to ja radim!”.

Voditelj workshopa je Dr Georgios Peros, Švicarska.
PREDAVAČI: Dr Georgios Peros, Dr Milan Todorović.

Program:

Ponedjeljak, 30. oktobar 2023.
09:30 – 09:45 Ceremonija otvaranja
Prof.dr.sc. Samir Delibegović, AESBH
Prof.dr. Zlatko Maksimović,
Direktor bolnice“Sveti Vračevi”
09:45 – 10:00 Laparoskospke kolorektalne
operacije Kako to ja radim?!
(Georgios Peros)
10:00 – 10:15 Laparoskopska iskustva bolnice
“Sveti Vračevi”
(Milan Todorović)
10:15 – 14:00 Praktični rad u hirurškoj sali

 

Više informacija možete naći ovdje:

https://aesbh2.fra1.digitaloceanspaces.com/wp-content/do/bijeljina2023.pdf