Naučni skup Laparoskopska hirurgija danas u Srbiji se održava u Svečanoj sali Srpske akademija nauka i umetnosti 27.11.2019 g. sa početkom u 10 sati.

Više informacija ovdje:  SANU Laparoskopija