Svjetska Zdravstvena Organizacija (WHO) objavljuje preporuke za prevenciju infekcije operativne rane (SSI) koji su provodljivi i prilagodljivi za svaku zemlju.

Zadnju verziju možete preuzeti na:  http://apps.who.int/iris/handle/10665/273154