OBAVIJEST O REGISTRACIJI UČESNIKA ZA „PRVI KONGRES ENDOSKOPSKIH HIRURGA BiH sa međunarodnim učeščem“
6-8. septembra/rujna 2019.godine u Sarajevu

REGISTRACIJA STUDENATA JE ZAVRŠENA.

Do 20.08.2019. aktivni učesnik 150 KM/ specijalizant 70 KM
By August 20, active participant 75 eura/ Trainee 35 eura

Od 20. 08.2019. aktivni učesnik 250 KM/ specijalizant 100 KM
From August 20, active participant 125 eura/ Trainee 50 eura

[email protected]