Poštovani članovi UEHBH/AESBH,

naše je udruženje suorganizator “Međunarodne škole medicinskog istraživanja i pisanja”,
koja će se održati u Sarajevu, 12 i 13 septembra 2020 u hotelu Holiday.

U prilogu  nalazite afišu sa neophodnim informacijama.

Svi zainteresovani članovi, koji se prijave do 10.06.2020. na email naveden u ašifi,
oslobođeni su kotizacije.

Za detaljnije informacije preuzmite CME afisu – PDF