Poštovane kolegice i kolege, članovi UEHBH/AESBH,

na skupštini Udruženja u Travniku, 7. Marta, 2020, odlučili smo pokrenuti časopis “South-East European Endo-Surgery”.

Počeli smo sa pripremama, te vas molimo da Originalne članke, Stručne članke, Prikaze slučajeva koje imate, pošaljete na email adresu navedenu u “Instructions to authors”, dokument kojeg ćete naći ovdje: SEEES instructions to authors

Izlazit ćemo na engleskom jeziku, objavljivati ćemo radove iz područja klasične hirurgije, sa fokusom na laparoskopsku hirugiju.

Udruženje i časopis su otvoreni za saradnju sa udruženjima iz Jugoistočne Evrope.

Planiramo izlaženje prvog broja oko Nove godine.

Prof.dr. Samir Delibegović

Predsjednik UEHBH/AESBH,