13. Kongres Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju s međunarodnim sudjelovanjem i 2. kongresa Društva medicinskih sestara/tehničara digestivne kirurgije će održati u Opatiji od 15. do 18. svibnja 2019.

Više informacija na http://www.digestive-surgery2019.com